Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

frdn Cinar

  ÖZEGE, MİL, MİLK, TBTK; BDK, AEKMK, NA,

ABA, BAD, BATD, DGR, HD, KFE(SD), KAMA, KAMB, KAMC, KAME. [ÖZEGE kataloğu hakkında bilgi:] - [Diğer kataloglar hakkında bilgi:]

Zübdetü’l Tarifat

Yazar: Osman Azmi b. Ahmed
Baskı Yeri: İstanbul
HYıl: 1314
MYıl: 1897

Zübdetü’l-ulûm. 1. Kısım: Coğrafya

Yazar: Mustafa Hami Paşa
Baskı Yeri: İstanbul
HYıl: 1287
MYıl: 1871

Zübdetü’l Vaz’iye

Yazar: Kadı Adudüddin
Çeviren: Nevşehirli Mehmed Hilmi
Baskı Yeri: İstanbul
HYıl: 1290

Zübdetü’n Nasâyih

Yazar: Şeyhülislâm-ı Herevî
Çeviren: Es-Seyyid Mehmed Rauf

Zübdetü’r-resâil Umdetü’l-vesâil

Yazar: Hasan Hüsnü b. Ali
Baskı Yeri: Bursa
MYıl: 1920
Matbaa: Muin-i Hilâl Matbaası

Zübdetü’t-talim

Çeviren: Hasan Fehmi
Baskı Yeri: Üsküp
HYıl: 1319

Zübedü’l-âsârü’l-mevahib ve’l-Envâr

Yazar: Yakub Çarhi
Çeviren: Gurabzâde Ahmed b. Abdullah

Baskı Yeri: İstanbul

Zübedü’l-ferâiz ve İlmü’l-mirâs

Yazar: Abbas b. Eşref el-Bulgarî
Baskı Yeri: Kazan
HYıl: 1306
MYıl: 1889

Zühre

Baskı Yeri: İstanbul
RYıl: 1338
MYıl: 1922
Matbaa: Kader Matbaası

Zühre-i Elem

Yazar: Hayriye Melek [Hunç]
Baskı Yeri: İstanbul
RYıl: 1326
MYıl: 1910

Zühretü’n-nur Mecmuası

Yazar: Bediü’z-zaman [Said el-Nursi]
Sayfa: 184
Katalog: ÖZEGE; 23909
Açıklamalar: Teksir

Zühretü’n-nur. Yirmi Beşinci Lem’a ve Zeyli, Yirmi Altıncı Lem’a ve Zeyli

Yazar: Bediü’z-zaman [Said el-Nursi]
Dizi/Seri: Risale-i Nur Külliyatından
Sayfa: 101 Yaprak
Katalog: ÖZEGE; 23908

[12 3  >>  
Osmanlı Türkçesiyle Yazılmış "Yazma" ve "Matbu" PDF Kitaplar | ÖZEGE

osmanlıca kitaplar

Giriş
x
x
x
Kayıt
x

Osmanlı Türkçesiyle Yazılmış "Yazma" ve "Matbu" PDF Kitaplar | ÖZEGE

osmanlıca kitaplar